VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ KONGRESİ

TUDOK 2021

tudok2021

Görseli büyütmek için   

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi 13-16 Haziran 2021
Son Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2021
Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi 7 Mayıs 2021
Katılıma Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi 21 Mayıs 2021
Kabul Edilen Bildiri Metinlerini Son Gönderme Tarihi 11 Haziran 2021

 

TUDOK VI Kongre Kitabı

Birinci Cilt

İkinci Cilt

TUDOK VI TARLAN-TANPINAR SALONU 13 HAZİRAN 2021
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/plljcin1tjlx/

TUDOK VI TARLAN-TANPINAR SALONU 14 HAZİRAN 2021
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/pyf3esa9jfjq/

TUDOK VI TARLAN-TANPINAR SALONU 15 HAZİRAN 2021
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/pta9143l7306/

TUDOK VI TARLAN-TANPINAR SALONU 16 HAZİRAN 2021
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/po034b3n9pxq/

TUDOK VI KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU 14 HAZİRAN 2021
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/p4xcf13j3pax/

TUDOK VI KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU 15 HAZİRAN 2021
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/pn2xeq57m90h/
 

TUDOK-2021, Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora aşamasında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel birikimlerini uluslararası bir ortamda sunmalarını sağlamak, bunları yayımlayarak Türk Dili ve Edebiyatı sahasının her anabilim dalında sunulacak özgün araştırmaları dünya bilim kamuoyuna duyurmak, katılımcıların  birbirleriyle ve alanın deneyimli hocalarıyla tanışmalarına ve görüş alış-verişlerine vesile olmak amaçlarını taşır.

TUDOK-2021’de, Türk dili ve Türk edebiyatının tarihî veya güncel herhangi bir konusunu özgün bir şekilde ele alan bildiriler sunulur. Kongreye katılmak isteyenlerin bildirilerinin kabul edilebilmesi için ilk şartın “özgün ve çalışılmamış” bir konuyla başvurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bunun için öncelikle güçlü bir literatür taraması yapılmasını salık veririz.

Kongre temel dili Türkçedir. Bununla birlikte İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde de sunum yapılabilir. Sunumunu bu dillerde yapmak isteyen katılımcıların bildiri tam metinleriyle birlikte, bildirilerinin Türkçe geniş özetlerini de göndermeleri gerekmektedir.

İKÜ tarafından geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), sahasında dünyanın tek periyodik öğrenci kongresidir. İlki 2006, ikincisi 2008, üçüncüsü 2010, dördüncüsü 2012 ve beşincisi 2014 yılında düzenlenen TUDOK kongrelerine beşinciden sonra türlü sebeplerle ara verilmiştir. 

TUDOK’un fikir babası ve ilk beş kongrenin düzenleyicisi olan eski bölüm başkanımız Prof. Dr. Ömür Ceylan’a ve ekibine bıraktıkları bu güzel mirastan dolayı teşekkürü borç biliriz.

Önceki kongrelere katılarak genç katılımcıların bildirilerini değerlendiren, onlara yol gösteren ve değerli katkılarıyla önlerini açan değerli bilim kurulu üyelerine ve şimdi bir kısmı profesör unvanı almış olan bildiri sahiplerine de teşekkür ederiz.

Daha önceki TUDOK’ların hepsinde kongre bildirileri kitap olarak basılarak katılımcılara gönderilmiş, bilim kamuoyunun dikkatlerine sunulmuştur.
 

TUDOK-2021 bir “öğrenci kongresi”dir. TUDOK-2021’e, bildiri konusu Türk Dili ve Edebiyatı’nın anabilim dallarından (Klasik Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı-Halkbilim ve Türk Dili) biriyle ilgili olmak şartıyla, Türkiye ve Türkiye dışından lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde hâlen öğrenci konumunda olan herkes başvurabilir. 

TUDOK-2021 Türkiye ve dünya üniversitelerinin Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Halkbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin yanı sıra, bildiri konusu Kongre’nin amaçları doğrultusunda olan başka bölümlerin öğrencilerine de açıktır.

Başvurular web sayfamızda bulunan katılım formunu eksiksiz doldurup göndermek suretiyle yapılır. Gönderilen bildiri özetleri, Bilim Kurulu’nda yer alan, o konuda yetkin öğretim üyelerinden ikisine gönderilir. Sunumu uygun görülen bildiri özetlerinin sahipleri “ömemli tarihler” arasında gösterilen tarihte web sayfamızdan ilan edilir.

Kongre internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılımın nasıl sağlanacağı hakkında web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.


Katılım için bir ücret talep edilmemektedir.

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Vahit TÜRK (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İskender PALA (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ömür CEYLAN (Izmir Katip Çelebi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mehmet AÇA (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Muharrem KAYA (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Türkiye)
 • Doç. Dr. Nagihan GÜR (Ankara Sosyal Bilimler Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan YENİ (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Kayhan ŞAHAN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KOLUNSAĞ (İzmir Katip Çelebi Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜRKMEN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur HASDEDEOĞLU (Kastamonu Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr Üyesi Yağız YALÇINKAYA (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Öğr. Gör. İsa KOCAKAPLAN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Harun COŞKUN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Çağla BARİKAN TOPCİ (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Güler UĞUR (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Berna CİVALIOĞLU SEVİNDİK (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)

BİLİM KURULU
(ESKİ TÜRK EDEBİYATI)

 • Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Osmangazi Üni., Türkiye) 
 • Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK (Trakya Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bahir SELÇUK (Elazığ Fırat Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Benedek PERİ (Eötvös Lorand Üni., Macaristan)
 • Prof. Dr. Beyhan KESİK (Giresun Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Edith G. AMBROS (University of Wien, Avusturya)
 • Prof. Dr. Fatma Büyükkarcı Yılmaz (Boğaziçi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR  (Hacettepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Günay KUT (Boğaziçi Üni. Em., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hanife KONCU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hasan ŞENER (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Manas Üni., Kırgızistan)
 • Prof. Dr. Muhsin MACİT (Anadolu Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mustafa İSEN (Gazi Üni. Em., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mücahit KAÇAR (İstanbul Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Müjgan ÇAKIR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Recep Tayyip Erdoğan Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Osman HORATA (Hacettepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ozan YILMAZ (Sakarya Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ (Çorum Hitit Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Rıfat KÜTÜK (Atatürk Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Sadık YAZAR (İstanbul Medeniyet Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Seadet ŞIHIYEVA (Azerbaycan Üni., Azerbaycan)
 • Prof. Dr. Sebahat DENİZ (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Semra TUNÇ (Selçuk Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR (Gazi Üni., Türkiye)

(YENİ TÜRK EDEBİYATI)

 • Prof. Dr. Abide Doğan (Hacettepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Abdullah Şengül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türkiye)
 • Prof. Dr. Ahmet BOZDOĞAN (Sivas Cumhuriyet Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali Şükrü Çoluk (İstanbul Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ (İstanbul 29 Mayıs Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN (Eskişehir Osmangazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İbrahim TÜZER (Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İsmet EMRE (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. M. Fatih KANTER (Kilis 7 Aralık Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Nâzım H. POLAT (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (Ankara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Süheyla YÜKSEL (Cumhuriyet Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Şahika KARACA (Eskişehir Osmangazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ (İstanbul Aydın Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üni., Türkiye)

(TÜRK HALK EDEBİYATI / HALK BİLİMİ)

 • Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (İstanbul Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali TORUN (Kütahya Dumlupınar Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ (Erciyes Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Eyüp AKMAN (Kastamonu Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Halil Altay GÖDE (Süleyman Demirel Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İsmail GÖRKEM (Erciyes Üni. Em., Türkiye)
 • Prof. Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL (Eskşehir Osmangazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ (Nevşehir Hacıbektaş Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mehmet EROL (Gaziantep Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN (Hacettepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Nedim BAKIRCI (Niğde Ömer Halisdemir Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU  (Hacettepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Pervin ERGUN (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ruhi ERSOY (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ (Kırşehir Ahi Evran Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK  (Samsun Ondokuz Mayıs Üni., Türkiye)

(TÜRK DİLİ)

 • Prof. Dr. Abdullah KÖK (Akdeniz Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ayşe İLKER (Celal Bayar Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bilal YÜCEL (Sivas Cumhuriyet Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Bursa Uludağ Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Elazığ Fırat Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Erden HACIBEK (Al-Farabi Kazak Milli Üni., Kazakistan) 
 • Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Feridun CELİLOV (Azerbaycan)
 • Prof. Dr. Funda TOPRAK (Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Bursa Uludağ Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hülya Arslan EROL (Gaziantep Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Julibay ELTAZAROV (Semerkand İpek Yolu Uluslararası Tur. Üni., Özbekistan)
 • Prof. Dr. Kemal YAVUZ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Murat CERİTOĞLU (İzmir Katip Çelebi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Murodqosim ABDIYEV (Semerkand Devlet Üni., Özbekistan)
 • Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Erciyes Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Erciyes Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Serkan ŞEN (Ondokuz Mayıs Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Şaban DOĞAN (İzmir Katip Çelebi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
   

Sayfa Düzeni 

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 3 cm
Alt Kenar Boşluk 2.5 cm 
Sol Kenar Boşluk 2.5 cm 
Sağ Kenar Boşluk 2.5 cm 
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı Sol ve Sağ 3.5 cm 
Yazı Tipi Times New Roman
Yazı Tipi Stili Normal 
Yazı Tipi Boyutu 12 punto
Blok Alıntı 10 punto
Manzum kesitler Soldan 2 cm girintili
Dipnot Metin Boyutu 10 punto
Paragraf Aralığı 6 nk (sonra)
Satır Aralığı 1,15
Metin iki yana yaslı olmalıdır.

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir. 
Öz/Abstract bölümünün yazı tipi Times New Roman, yazı tipi stili normal, yazı tipi boyutu 10 punto, ilk satır girintileri 0,75 cm olacak şekilde sağ kenar ve sol kenar girintisi 1cm olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinde başlıkla beraber 150-250 kelime arasında bir Türkçe ve İngilizce özet ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir.
3. Bildiri içerisinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölüm, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar yalnız ilk harfleri büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır. 
4. Yazım ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. 


ATIF VE KAYNAKÇA KILAVUZU

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi’ne gönderilecek olan bildirilerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek bildirilerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. 

GENEL KURALLAR:

1.    Kaynakçada gösterilen bütün eser künyelerinde (kitap, tez, makale, bildiri vs.) tarihten sonra gelen bağımsız her bir bilgi arasına nokta konur; virgül sadece yazar soyadından sonra kullanılır: Orkun, Hüseyin Namık (1986). Eski Türk Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
2.    Metin içinde açıklama yapılması gereken durumlarda dipnot da kullanılabilir. Dipnotta bir yayına atıf yapılacaksa yine metin içindeki atıf sistemi uygulanır: “Bu konuda yapılan başlıca çalışmalar için bkz. (Ünver 1986; Timurtaş, 1994)
3.    Metin içinde yazarın adından bahsediliyorsa atıfta yazar adı yeniden yazılmaz: “Nitekim Bahattin Ögel’in (1991: 118) buna dair kayda değer tespitleri vardır.”
4.    Çeviren (çev.), tashih eden (tsh.), hazırlayan (haz.) vb. durumlarda bu isimler yazılırken eser isminden sonra nokta konulmalı ve parantez içinde ilgili kısaltma yapılarak kişinin ismi verilmelidir.

1.    Kitaptan yapılan alıntı
Tek yazarlı kitaplar için:

Metin içinde: (Timurtaş, 1972: 78) 
Kaynakçada: Timurtaş, Faruk Kadri (1972). Yunus Emre Divanı. İstanbul: Tercüman Yayınları.

İki yazarlı kitaplar için:
Metin içinde: (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 102) 
Kaynakçada: Ercilasun, Ahmet Bican-Ziyat Akkoyunlu (2014). Dîvânü Lügâti’t-Türk – Kâşgarlı Mahmut. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

İkiden fazla yazarlı kitaplar için:
Metin içinde: (Argunşah, vd., 2010: 105) 
Kaynakçada: Argunşah, Mustafa-Sağol Yüksekkaya, Gülden-Tabaklar, Özcan (2010). Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri. İstanbul: Kesit Yayınları. 

2. Makaleden yapılan alıntı
Metin içinde: (Köprülü, 1933: 278)
Kaynakçada: Köprülü, M. Fuat (1933). “Anadolu’da Türk Dil ve Edebiyatının Tekâmülüne Umumî Bir Bakış”. Yeni Türk Mecmuası, S. IV, s. 277-282.

3. Bildiriden yapılan alıntı
Metin içinde: (Arat, 1960: 227) 
Kaynakçada: Arat, Reşit Rahmeti (1960). “Anadolu Yazı Dilinin Tarihî İnkişâfına Dair”. V. Türk Tarih Kongresi 1956. Ankara: s. 225-232.

4. Kitap bölümünden yapılan alıntı
Metin içinde: (Ceylan, 2002: 892)
Kaynakçada: Ceylan, Ömür (2002). “Edebî Geleneğimiz İçerisinde Tasavvufî Şiir Şerhleri”. Türkler. Editör: Hasan Celâl Güzel vd., C. 5. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. s. 891-5.

5. Tezden yapılan alıntı
Metin içinde: (Akar, 1980: 215)
Kaynakçada: Akar, Metin (1980). Türk Edebiyatında Manzum Mirâçnâmeler. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

6. Ansiklopedi maddesinden yapılan alıntı
Metin içinde: (Akün, 2002: 12) 
Kaynakçada: Akün, Ömer Faruk (2002). “Kâşgarlı Mahmut”. TDV İslâm Ansiklopedisi. C. 25. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 9-15. 

7. El Yazması eserden yapılan alıntı
Metin içinde: (Dervîş Hayâlî yz.: 62a) 
Kaynakçada: Dervîş Hayâlî (yz.). Ravzatü’l-envâr. Süleymaniye Kütüphanesi. Fatih Bölümü. Nu: 2633.

8. Gazete yazısından yapılan alıntı
Yazarlı gazete yazısı için: 
Metin içinde: (Şavkay: 20.01.2000) 
Kaynakçada: Şavkay, Tuğrul (20.01.2000). “Türkçe Üzerine”. Hürriyet: 20 Ocak 2000. 

Yazarsız gazete yazısı için: 
Metin içinde: (Milliyet: 06.11.2020) 
Kaynakçada: Milliyet (06.11.2020). Üniversitelerin Performansı Açıklandı.

9. Arşiv kaynaklarından yapılan alıntı
Metin içinde: (HR. HMŞ. İŞO. 101/79). 
Kaynakçada: Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi. Bazı Resmi Evrakın Arşiv Diplomatik Mecmua’sında Yayınlanması.
Not: Sadece arşiv kaynaklarının gösterimine mahsus olmak üzere dipnot sistemi kullanılabilir. 

10. Elektronik kaynaklardan yapılan alıntı
Yayım tarihi ve sayfa numarası kayıtlı e-kitaptan yapılan alıntılarda:
Metin içinde: (İpekten vd., 2017: 203) 
Kaynakçada: İpekten, Haluk-Kut, Günay-İsen, Mustafa-Ayan, Hüseyin-Karabey Turgut (2017). Heşt Bihişt. Kültür ve Turizm Bakanlığı. e-kitap:
https://bit.ly/3pFSM5g. (Erişim Tarihi: 09.11.2020)

Yayım tarihi kayıtlı e-ansiklopediden yapılan alıntılarda:
Metin içinde: (Macit, 2013) 
Kaynakçada: Macit, Muhsin (2013). “Fuzûlî”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fuzuli-mdbir  (Erişim Tarihi: 09.11.2020).

Yalnızca web sitesine yapılan atıflarda:
(Yalnızca web sayfasına atıf yapılacaksa metin içinde dipnot şeklinde gösterilir.)
https://www.osmanliedebiyati.com/ (E.T.: 09.11.2020).
Elektronik kaynaklar kaynakçada gösterilirken yazar adı varsa normal kaynakça içinde, yoksa diğer kaynakların sonuna Elektronik Kaynaklar başlığı altında eklenir.
Not: Web adresi yazılırken, sitenin genel sayfasının adresi değil, yazıya erişimi sağlanabilecek linkin verilmesine ve erişim tarihinin yazılmasına dikkat edilmelidir. 

11. Sözlü kaynaklardan yapılan alıntılar 
Sözlü kaynaklara derleme yapılan kişinin adı ve derlemenin yapıldığı tarih gösterilmelidir. Kaynakçada derleme yapılan kişiler “Kaynak Kişiler” başlığı altında sıralanmalıdır. 
Metin içinde: (Aslan: 12.01.1983) 
Kaynakçada: Aslan, Şeref (12.01.1983). Derleme Konusu. Derleme yeri (Köy, İlçe, İl): Kaynak kişinin yaşı 
Aslan, Şeref (12.01.1983). Bir Masal (Akıl ile Devlet). Arpaçay Mah., Akçalar (Keçebörk) Köyü, Kars: 37.

Not: Sözlü kaynaklarda derleme yapılan kişinin adı ve derlemenin yapıldığı tarih gösterilmelidir. Kaynakçada derleme yapılan kişiler “Kaynak Kişiler” başlığı altında sıralanmalıdır.
 

Kongre Tarihi 13-16 Haziran 2021
Son Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2021
Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi 7 Mayıs 2021
Katılıma Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi 21 Mayıs 2021
Kabul Edilen Bildiri Metinlerini Son Gönderme Tarihi 11 Haziran 2021

Hemen Başvur

Eski Türk Edebiyatı bildirileri için:
Arş. Gör. Harun COŞKUN 

  h.coskun@iku.edu.tr 
 

Türk Dili bildirileri için:
Arş. Gör. Çağla Barikan TOPCİ 

  c.barikan@iku.edu.tr 
 

Yeni Türk Edebiyatı bildirileri için:
Arş. Gör. Güler UĞUR 

  g.ugur@iku.edu.tr 
 

Türk Halk Edebiyatı ve Halk Bilim bildirileri için:
Arş. Gör. Berna Civalıoğlu SEVİNDİK 

  b.civalioglu@iku.edu.tr 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 06/15/2022 - 16:14