İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Vahit TÜRK ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan YENİ ÜYE
Merve OKUTAN BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
05 Ocak 2021 / 1  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
3 Ağustos 2018 / 1  
28 Ağustos 2018 / 2  
18 Eylül 2018 / 3  
24 Eylül 2018 / 4