ULUSLARARASI "KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA YERLİLİK" BİLİM ŞÖLENİ

KTEY 2021

ktey

Görseli büyütmek için   

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi 24-25 Nisan 2021
Son Başvuru Tarihi 26 Mart 2021
Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi 26 Mart 2021
Katılıma Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi 2 Nisan 2021
Kabul Edilen Bildiri Metinlerini Son Gönderme Tarihi 16 Nisan 2021

Bildirisi Kabul Edilenler

Şöleni Tekrar İzlemek için;

1. Gün2. Gün

ULUSLARARASI 
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA YERLİLİK BİLİM ŞÖLENİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
 ON NATIVE ASPECTS IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
(24-25 NİSAN 2021 / 24-25 APRIL 2021)
PROGRAM / PROGRAMME

http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/kteybilimsoleni/

24 NİSAN 2021

10.00-10.30: AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • PROF. DR. M. FATİH KÖKSAL

(İKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)

 • PROF. DR. ÇİMEN ATAK

(İKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

 • PROF. DR. ERHAN GÜZEL

(İKÜ Rektörü)

24 NİSAN 2021 OTURUMLARI
1.    OTURUM: 
10.30-12.00
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. 
OSMAN HORATA
PROF. DR. ORHAN KEMÂL TAVUKÇU YÛNUS EMRE MANZUMELERİNDE YERLİLİK
PROF. DR. BENEDEK PÉRI ‘HE DREW HIS BLADE TO SHAVE THE WORLD’. GHAZALS ADDRESSED TO BARBER BELOVEDS IN 16TH CENTURY ISTANBUL
DOÇ. DR.
SEVDA ÖNAL KILIÇ
TÜRK MESNEVİ EDEBİYATININ YERLİ VE ORİJİNAL BİR ÖRNEĞİ: ÜÇ ARUS VE ÜÇ DÂMÂT
ARŞ. GÖR. DR. HAYRİYE DURKAYA ÇENGNÂME’DE ÇENG METAFORU
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  
2.    OTURUM: 
12.00-13.10
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. 
VAHİT TÜRK
PROF. DR. ALİ İHSAN ÖBEK NE TÜRKÇEDİR NE DEĞİLDİR- 2
DOÇ. DR. GÜRKAN GÜMÜŞATAM
DR. GÜLDEN SARI KANLIAY
RUMELİLİ HANDÎ'NİN MANZUMELERİNDE YERLİLİK
ARŞ. GÖR. AYSEL AHMEDOVA NESİMÎ’NİN ŞİİRLERİNDEKİ ARKAİK TÜRK SÖZCÜKLERİ VE ONLARIN ESKİ TÜRK YAZITLARINDA KULLANILMASI
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  
ÖĞLE ARASI
3.    OTURUM: 
14.00-15.10
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ALİ İHSAN ÖBEK
PROF. DR. VAHİT TÜRK TÜRKÎ-İ BASİT’İN ÖNCÜSÜ NEVÂYÎ Mİ?
DOÇ. DR. HASAN KAPLAN YERLİ UNSURLARI ÖNEMSEYEN BİR ŞAİR: NÛRÎ
DR. AHMET KEMAL GÜMÜŞ NEDÎM’İN ŞİİRLERİNDE İSTANBUL VE DİLİNDE YERLİ KELİMELER 
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  
4.    OTURUM: 
15.10-16.20
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. 
MÜBERRA GÜRGENDERELİ
PROF. DR. ORHAN KURTOĞLU 17. YÜZYILA AİT MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR ON İKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ
DOÇ. DR. MEHMET SARI AFYONKARAHİSARLI KLASİK TÜRK EDEBİYATI ŞAİRLERİNDE YERLİLİK
ARŞ. GÖR. BURÇİN ÖZDEMİR HADİKATÜ'S-SÜEDA'DAN TUHFETÜ'Ş-ŞÜHEDA'YA YERELLEŞTİRME
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  
5.    OTURUM: 
16.20-17.30
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
PROF. DR. OSMAN HORATA KLASİK TÜRK EDEBİYATININ YERLİLİKLE İMTİHANI
PROF. DR. BAHİR SELÇUK “İKSÎR-İ DEVLET” EKSENİNDE OSMANLIDA ÇEVİRİ ANLAYIŞININ ÖZGÜNLÜĞÜ ÜZERİNE
ARŞ. GÖR. AYGÜN ZEKİYEVA HÜSEYİN CAVİD DRAMATURJİSİNDE BABA VE OĞUL İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRK MANEVİYATI VE ULUSAL ÖZBİLİNCİN TEBLİĞİ
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  

 

25 NİSAN 2021 OTURUMLARI

6.    OTURUM: 
10.30-11.40
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. BENEDEK PÉRI
PROF. DR. FİLİZ KILIÇ 16. YY. ANADOLU SAHASI ŞAİR TEZKİRELERİNDE GEÇEN “İCAD, İHTİR VE İBD” İFADELERİNDEN HAREKETLE YERLİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 
DOÇ. DR. SEVİNÇ GOCAYEVA TÜRK MİTOLOJİSİ VE FOLKLORU MİSTİK GÖRÜŞLERİN KAYNAĞI GİBİ
ÖĞR. GÖR YÜCEL ÜNLÜ AYDIN KENARDAN MERKEZE AKIŞ: HÂZIK VE ERZURUMLU ZİHNÎ DÎVÂNI’NDA YERLİLİK
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  
7.    OTURUM: 
11.40-12.50
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. 
ORHAN KEMÂL TAVUKÇU
PROF. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ EDİRNE’NİN BELDE, SEMT VE MAHALLELERİNİN KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KULLANIMI
DOÇ. DR. BÜNYAMİN AYÇİÇEĞİ FÜTÜVVETNÂMELERDE  YERLİ UNSURLAR
ARŞ. GÖR. EMRAH ÖZDEMİR GELENEKSEL ALEVİLİĞİN KOLLEKTİF HAFIZASINDA HADİKATÜ’S-SÜEDÂ’NIN YERLİLİĞİ
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  
ÖĞLE ARASI
8.    OTURUM: 
14.00-15.10
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR.
ORHAN KURTOĞLU
PROF. DR. VÜSALA MUSALI ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATINDA KLASİK ŞİİR GELENEĞİ (BABA PÜNHAN ÖRNEĞİ)
DOÇ. DR. GÜLÇİÇEK AKÇAY KERKÜKLÜ FÂ’İZ’İN ŞİİRLERİNDE YERELLİK VE YEREL UNSURLAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ YAĞIZ YALÇINKAYA MİLLİ BİR NAZIM ŞEKLİ OLARAK ŞARKI VE ŞEYH GALİB’İN ŞARKILARI
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  
9.    OTURUM: 
15.10-16.20
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR.
VÜSALA MUSALI
PROF. DR. M. FATİH KÖKSAL DİVAN ŞAİRİNİN TÜRK İDOLÜ: ŞEYHÎ
DOÇ. DR. LALE ALİYEVA TÜRK HALKLARI EDEBİYATINDA İLK ÖYKÜLER TOPLUSU
DR. NECATİ İŞLER MUHAMMED B. İBRAHİM’İN MANZÛM ŞİR‘ATÜ’L-İSLÂM TERCÜMESİ’NDEKİ TÜRKÇE UNSURLAR
Sorular ve Tartışma (10 dk.)  

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU:
16.30-17.30

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. VAHİT TÜRK
KONUŞMACILAR:

 • DOÇ. DR. SEVİNÇ GOCAYEVA 
 • PROF. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ
 • PROF. DR. M. FATİH KÖKSAL
 • PROF. DR. ORHAN KURTOĞLU
 • PROF. DR. VÜSALA MUSALI
 • PROF. DR. ALİ İHSAN ÖBEK
   

Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni ile, klasik Türk edebiyatı çerçevesinde verilen ürünlerde görülen her türlü “yerlilik” unsurunu tespit etmeye yönelik çalışmaların bir arada değerlendirilmesi ve yayımlanması suretiyle bu konunun sistematik bir envanterini çıkarmak amaçlanmaktadır. 

Klasik Türk edebiyatında “yerlilik” meselesi, çok önemli olmakla birlikte bugüne değin üzerinde yeterince durulmamış bir konudur. 

Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni adında yer alan “Yerlilik” tabiriyle kastedilen, klasik Türk edebiyatına Fars ve/veya Arap edebiyatlarından aktarılmayan, Türk şair ve yazarlarının üretimi olan, “bize özgü” olan her şeydir. Kullanılan dilden, metinlerde geçen şahıs ve yer adlarına, olaylardan eşyalara, eser içeriklerinden edebî tür ve nazım şekillerine varana kadar yerli ve millî olan bütün özellikler bu bilim şöleni çerçevesinde gündeme getirilmesi beklenen konulardır.

Şölenin temel dili Türkçedir. Bununla birlikte İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde de sunum yapılabilir. Sunumunu bu dillerde yapmak isteyen katılımcıların bildiri tam metinleriyle birlikte, bildirilerinin Türkçe geniş özetlerini de göndermeleri gerekmektedir.

Şölen internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılımın nasıl sağlanacağı hakkında web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurular web sayfamızda bulunan katılım formunu eksiksiz doldurup göndermek suretiyle yapılır. Gönderilen bildiri özetleri, Bilim Kurulu’nda yer alan, o konuda yetkin öğretim üyelerinden ikisine gönderilir. Sunumu uygun görülen bildiri özetlerinin sahipleri “ömemli tarihler” arasında gösterilen tarihte web sayfamızdan ilan edilir.

Katılım için bir ücret talep edilmemektedir.

Sayfa Düzeni 

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 3 cm
Alt Kenar Boşluk 2.5 cm
Sol Kenar Boşluk 2.5 cm
Sağ Kenar Boşluk 2.5 cm 
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı Sol ve Sağ 3.5 cm
Yazı Tipi Times New Roman 
Yazı Tipi Stili Normal
Yazı Tipi Boyutu 12 punto
Blok Alıntı 10 punto
Manzum kesitler Soldan 2 cm girintili
Dipnot Metin Boyutu 10 punto
Paragraf Aralığı 6 nk (sonra) 
Satır Aralığı 1,15
Metin iki yana yaslı olmalıdır.


2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir. 
Öz/Abstract bölümünün yazı tipi Times New Roman, yazı tipi stili normal, yazı tipi boyutu 10 punto, ilk satır girintileri 0,75 cm olacak şekilde sağ kenar ve sol kenar girintisi 1cm olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinde başlıkla beraber 150-250 kelime arasında bir Türkçe ve İngilizce özet ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir.
3. Bildiri içerisinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölüm, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar yalnız ilk harfleri büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır. 
4. Yazım ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. 


ATIF VE KAYNAKÇA KILAVUZU

Uluslararası “Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik” Bilim Şöleni’ne gönderilecek olan bildirilerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek bildirilerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. 

GENEL KURALLAR:

1.    Kaynakçada gösterilen bütün eser künyelerinde (kitap, tez, makale, bildiri vs.) tarihten sonra gelen bağımsız her bir bilgi arasına nokta konur; virgül sadece yazar soyadından sonra kullanılır: Orkun, Hüseyin Namık (1986). Eski Türk Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
2.    Metin içinde açıklama yapılması gereken durumlarda dipnot da kullanılabilir. Dipnotta bir yayına atıf yapılacaksa yine metin içindeki atıf sistemi uygulanır: “Bu konuda yapılan başlıca çalışmalar için bkz. (Ünver 1986; Timurtaş, 1994)
3.    Metin içinde yazarın adından bahsediliyorsa atıfta yazar adı yeniden yazılmaz: “Nitekim Bahattin Ögel’in (1991: 118) buna dair kayda değer tespitleri vardır.”
4.    Çeviren (çev.), tashih eden (tsh.), hazırlayan (haz.) vb. durumlarda bu isimler yazılırken eser isminden sonra nokta konulmalı ve parantez içinde ilgili kısaltma yapılarak kişinin ismi verilmelidir.

1.    Kitaptan yapılan alıntı
Tek yazarlı kitaplar için:
Metin içinde: (Timurtaş, 1972: 78) 
Kaynakçada: Timurtaş, Faruk Kadri (1972). Yunus Emre Divanı. İstanbul: Tercüman Yayınları.

İki yazarlı kitaplar için:
Metin içinde: (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 102) 
Kaynakçada: Ercilasun, Ahmet Bican-Ziyat Akkoyunlu (2014). Dîvânü Lügâti’t-Türk – Kâşgarlı Mahmut. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

İkiden fazla yazarlı kitaplar için:
Metin içinde: (Argunşah, vd., 2010: 105) 
Kaynakçada: Argunşah, Mustafa-Sağol Yüksekkaya, Gülden-Tabaklar, Özcan (2010). Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri. İstanbul: Kesit Yayınları. 

2. Makaleden yapılan alıntı
Metin içinde: (Köprülü, 1933: 278)
Kaynakçada: Köprülü, M. Fuat (1933). “Anadolu’da Türk Dil ve Edebiyatının Tekâmülüne Umumî Bir Bakış”. Yeni Türk Mecmuası, S. IV, s. 277-282.

3. Bildiriden yapılan alıntı
Metin içinde: (Arat, 1960: 227) 
Kaynakçada: Arat, Reşit Rahmeti (1960). “Anadolu Yazı Dilinin Tarihî İnkişâfına Dair”. V. Türk Tarih Kongresi 1956. Ankara: s. 225-232.

4. Kitap bölümünden yapılan alıntı
Metin içinde: (Ceylan, 2002: 892)
Kaynakçada: Ceylan, Ömür (2002). “Edebî Geleneğimiz İçerisinde Tasavvufî Şiir Şerhleri”. Türkler. Editör: Hasan Celâl Güzel vd., C. 5. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. s. 891-5.

5. Tezden yapılan alıntı
Metin içinde: (Akar, 1980: 215)
Kaynakçada: Akar, Metin (1980). Türk Edebiyatında Manzum Mirâçnâmeler. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

6. Ansiklopedi maddesinden yapılan alıntı
Metin içinde: (Akün, 2002: 12) 
Kaynakçada: Akün, Ömer Faruk (2002). “Kâşgarlı Mahmut”. TDV İslâm Ansiklopedisi. C. 25. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 9-15. 

7. El Yazması eserden yapılan alıntı
Metin içinde: (Dervîş Hayâlî yz.: 62a) 
Kaynakçada: Dervîş Hayâlî (yz.). Ravzatü’l-envâr. Süleymaniye Kütüphanesi. Fatih Bölümü. Nu: 2633.

8. Gazete yazısından yapılan alıntı
Yazarlı gazete yazısı için: 
Metin içinde: (Şavkay: 20.01.2000) 
Kaynakçada: Şavkay, Tuğrul (20.01.2000). “Türkçe Üzerine”. Hürriyet: 20 Ocak 2000. 

Yazarsız gazete yazısı için: 
Metin içinde: (Milliyet: 06.11.2020) 
Kaynakçada: Milliyet (06.11.2020). Üniversitelerin Performansı Açıklandı.

9. Arşiv kaynaklarından yapılan alıntı
Metin içinde: (HR. HMŞ. İŞO. 101/79). 
Kaynakçada: Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi. Bazı Resmi Evrakın Arşiv Diplomatik Mecmua’sında Yayınlanması.
Not: Sadece arşiv kaynaklarının gösterimine mahsus olmak üzere dipnot sistemi kullanılabilir. 

10. Elektronik kaynaklardan yapılan alıntı
Yayım tarihi ve sayfa numarası kayıtlı e-kitaptan yapılan alıntılarda:

Metin içinde: (İpekten vd., 2017: 203) 
Kaynakçada: İpekten, Haluk-Kut, Günay-İsen, Mustafa-Ayan, Hüseyin-Karabey Turgut (2017). Heşt Bihişt. Kültür ve Turizm Bakanlığı. e-kitap:
https://bit.ly/36VQB5g. (Erişim Tarihi: 09.11.2020)

Yayım tarihi kayıtlı e-ansiklopediden yapılan alıntılarda:
Metin içinde: (Macit, 2013) 
Kaynakçada: Macit, Muhsin (2013). “Fuzûlî”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fuzuli-mdbir  (Erişim Tarihi: 09.11.2020).

Yalnızca web sitesine yapılan atıflarda:
(Yalnızca web sayfasına atıf yapılacaksa metin içinde dipnot şeklinde gösterilir.)
https://www.osmanliedebiyati.com/ (E.T.: 09.11.2020).
Elektronik kaynaklar kaynakçada gösterilirken yazar adı varsa normal kaynakça içinde, yoksa diğer kaynakların sonuna Elektronik Kaynaklar başlığı altında eklenir.
Not: Web adresi yazılırken, sitenin genel sayfasının adresi değil, yazıya erişimi sağlanabilecek linkin verilmesine ve erişim tarihinin yazılmasına dikkat edilmelidir. 

11. Sözlü kaynaklardan yapılan alıntılar 
Sözlü kaynaklara derleme yapılan kişinin adı ve derlemenin yapıldığı tarih gösterilmelidir. Kaynakçada derleme yapılan kişiler “Kaynak Kişiler” başlığı altında sıralanmalıdır. 
Metin içinde: (Aslan: 12.01.1983) 
Kaynakçada: Aslan, Şeref (12.01.1983). Derleme Konusu. Derleme yeri (Köy, İlçe, İl): Kaynak kişinin yaşı 
Aslan, Şeref (12.01.1983). Bir Masal (Akıl ile Devlet). Arpaçay Mah., Akçalar (Keçebörk) Köyü, Kars: 37.

Not: Sözlü kaynaklarda derleme yapılan kişinin adı ve derlemenin yapıldığı tarih gösterilmelidir. Kaynakçada derleme yapılan kişiler “Kaynak Kişiler” başlığı altında sıralanmalıdır.
 

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL(İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Vahit TÜRK(İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hayati DEVELİ(İstanbul Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İskender PALA (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ömür CEYLAN (Izmir Katip Çelebi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mehmet AÇA (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Muharrem KAYA (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Türkiye)
 • Doç. Dr. Nagihan GÜR (Ankara Sosyal Bilimler Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan YENİ (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Kayhan ŞAHAN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KOLUNSAĞ (İzmir Katip Çelebi Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜRKMEN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur HASDEDEOĞLU (Kastamonu Üni., Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yağız YALÇINKAYA (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Öğr. Gör. İsa KOCAKAPLAN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Harun COŞKUN (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Çağla BARİKAN TOPCİ (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Güler UĞUR (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Arş. Gör. Berna CİVALIOĞLU SEVİNDİK (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)

BİLİM KURULU
 

 • Prof. Dr. Abdullah EREN (Ordu Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ahmet Atilla ŞENTÜRK (İstinye Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Eskişehir Osmangazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ (Diyarbakır Dicle Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK (Trakya Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Fırat Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ayşe YILDIZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bahattin KAHRAMAN (Balıkesir Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bahir SELÇUK (Fırat Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bayram Ali KAYA (Sakarya Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Bekir ÇINAR (Niğde Ömer Halisdemir Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Benedek PERİ (Eötvös Lorand Üni., Macaristan)
 • Prof. Dr. Beyhan KESİK (Giresun Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Cemal KURNAZ (Gazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Edith G. AMBROS (University of Wien, Avusturya)
 • Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ (Hacettepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Filiz KILIÇ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU (Kocaeli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Gülgün YAZICI (Çanakkale 18 Mart Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Günay KUT (Boğaziçi Üni. Em., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hakan TAŞ (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ (Sivas Cumhuriyet Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Halil ÇELTİK (Gazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR (Gaziantep Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Haluk GÖKALP (Çukurova Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM (Çukurova Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hanife KONCU (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Hatice AYNUR (İstanbul Şehir Üni. Em., Türkiye).
 • Prof. Dr. Hasan ŞENER (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK (Çukurova Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK (Adıyaman Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İskender PALA (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER (Harran Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Kemal YAVUZ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Manas Üni., Kırgızistan)
 • Prof. Dr. Mahmut Esat HARMANCI (Kocaeli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mahmut KAPLAN (Beykent Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL (İstanbul Kültür Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mehtap ERDOĞAN TAŞ (Sivas Cumhuriyet Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Metin AKAR (İstanbul Aydın Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mücahit KAÇAR (İstanbul Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Muhsin MACİT (Anadolu Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Mustafa İSEN (Gazi Üni. Em., Türkiye)
 • Prof. Dr. Müberra GÜRGENDERELİ (Trakya Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Müjgan ÇAKIR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Necip Fazıl DURU (Ordu Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Orhan BİLGİN (İstanbul 29 Mayıs Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Recep Tayyip Erdoğan Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Osman HORATA (Hacettepe Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ozan YILMAZ (Sakarya Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ömer ZÜLFE (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ömür CEYLAN (İzmir Katip Çelebi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ (Hitit Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Rıfat KÜTÜK (Atatürk Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Saadet SHIYEVA (Azerbaycan Üni., Azerbaycan)
 • Prof. Dr. Sadık YAZAR (İstanbul Medeniyet Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Sebahat DENİZ (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Selami ECE (Atatürk Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Selami TURAN (Süleyman Demirel Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Semra TUNÇ (Selçuk Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Sibel ÜST (Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Süleyman SOLMAZ (Pamukkale Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Şener DEMİREL (Fırat Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Şevkiye KAZAN NAS (Akdeniz Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Tuncay BÜLBÜL (Kütahya Dumlupınar Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Üzeyir ASLAN (Marmara Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Vusula MUSALI (Kastamonu Uni., Turkey)
 • Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR (Gazi Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Yavuz BAYRAM (Ondokuz Mayıs Üni., Türkiye)
 • Prof. Dr. Ziya AVŞAR (Niğde Ömer Halisdemir Üni., Türkiye)
   
Sempozyum Tarihi 24-25 Nisan 2021
Son Başvuru Tarihi 26 Mart 2021
Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi 26 Mart 2021
Katılıma Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi 2 Nisan 2021
Kabul Edilen Bildiri Metinlerini Son Gönderme Tarihi 16 Nisan 2021

Hemen Başvur

Dr. Öğr. Üyesi Yağız YALÇINKAYA

  y.yalcinkaya@iku.edu.tr 
 

Arş. Gör. Harun COŞKUN 

  h.coskun@iku.edu.tr 
 

Arş. Gör. Çağla Barikan TOPCİ 

  c.barikan@iku.edu.tr 
 

Arş. Gör. Güler UĞUR 

  g.ugur@iku.edu.tr 
 

Arş. Gör. Berna Civalıoğlu SEVİNDİK 

  b.civalioglu@iku.edu.tr